Plus petite perte de points

Total
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Empoli Empoli 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. AS Roma AS Roma 0 0
11. Sampdoria Sampdoria 0 0
12. Udinese Udinese 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Home
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Udinese Udinese 0 0
3. Spezia Spezia 0 0
4. Fiorentina Fiorentina 0 0
5. AC Milan AC Milan 0 0
6. Inter Inter 0 0
7. Lazio Lazio 0 0
8. Juventus Juventus 0 0
9. Bologna Bologna 0 0
10. Sampdoria Sampdoria 0 0
11. Empoli Empoli 0 0
12. AS Roma AS Roma 0 0
13. Atalanta Atalanta 0 0
14. Cagliari Cagliari 0 0
15. Genoa Genoa 0 0
16. Salernitana Salernitana 0 0
17. Torino Torino 0 0
18. Venezia Venezia 0 0
19. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Away
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. AS Roma AS Roma 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. Empoli Empoli 0 0
11. Udinese Udinese 0 0
12. Sampdoria Sampdoria 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0

Le plus de buts inscrits

Total
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Sampdoria Sampdoria 0 0
3. Spezia Spezia 0 0
4. Fiorentina Fiorentina 0 0
5. AC Milan AC Milan 0 0
6. Inter Inter 0 0
7. Lazio Lazio 0 0
8. Juventus Juventus 0 0
9. Bologna Bologna 0 0
10. Udinese Udinese 0 0
11. AS Roma AS Roma 0 0
12. Empoli Empoli 0 0
13. Atalanta Atalanta 0 0
14. Cagliari Cagliari 0 0
15. Genoa Genoa 0 0
16. Salernitana Salernitana 0 0
17. Torino Torino 0 0
18. Venezia Venezia 0 0
19. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Home
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Empoli Empoli 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. AS Roma AS Roma 0 0
11. Sampdoria Sampdoria 0 0
12. Udinese Udinese 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Away
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Udinese Udinese 0 0
3. Spezia Spezia 0 0
4. Fiorentina Fiorentina 0 0
5. AC Milan AC Milan 0 0
6. Inter Inter 0 0
7. Lazio Lazio 0 0
8. Juventus Juventus 0 0
9. Bologna Bologna 0 0
10. Sampdoria Sampdoria 0 0
11. Empoli Empoli 0 0
12. AS Roma AS Roma 0 0
13. Atalanta Atalanta 0 0
14. Cagliari Cagliari 0 0
15. Genoa Genoa 0 0
16. Salernitana Salernitana 0 0
17. Torino Torino 0 0
18. Venezia Venezia 0 0
19. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
20. Napoli Napoli 0 0

Meilleure défense

Total
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. AS Roma AS Roma 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. Empoli Empoli 0 0
11. Udinese Udinese 0 0
12. Sampdoria Sampdoria 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Home
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Sampdoria Sampdoria 0 0
3. Spezia Spezia 0 0
4. Fiorentina Fiorentina 0 0
5. AC Milan AC Milan 0 0
6. Inter Inter 0 0
7. Lazio Lazio 0 0
8. Juventus Juventus 0 0
9. Bologna Bologna 0 0
10. Udinese Udinese 0 0
11. AS Roma AS Roma 0 0
12. Empoli Empoli 0 0
13. Atalanta Atalanta 0 0
14. Cagliari Cagliari 0 0
15. Genoa Genoa 0 0
16. Salernitana Salernitana 0 0
17. Torino Torino 0 0
18. Venezia Venezia 0 0
19. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Away
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Empoli Empoli 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. AS Roma AS Roma 0 0
11. Sampdoria Sampdoria 0 0
12. Udinese Udinese 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0

Meilleure différence de buts

Total
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Udinese Udinese 0 0
3. Spezia Spezia 0 0
4. Fiorentina Fiorentina 0 0
5. AC Milan AC Milan 0 0
6. Inter Inter 0 0
7. Lazio Lazio 0 0
8. Juventus Juventus 0 0
9. Bologna Bologna 0 0
10. Sampdoria Sampdoria 0 0
11. Empoli Empoli 0 0
12. AS Roma AS Roma 0 0
13. Atalanta Atalanta 0 0
14. Cagliari Cagliari 0 0
15. Genoa Genoa 0 0
16. Salernitana Salernitana 0 0
17. Torino Torino 0 0
18. Venezia Venezia 0 0
19. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Home
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. AS Roma AS Roma 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. Empoli Empoli 0 0
11. Udinese Udinese 0 0
12. Sampdoria Sampdoria 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Away
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Sampdoria Sampdoria 0 0
3. Spezia Spezia 0 0
4. Fiorentina Fiorentina 0 0
5. AC Milan AC Milan 0 0
6. Inter Inter 0 0
7. Lazio Lazio 0 0
8. Juventus Juventus 0 0
9. Bologna Bologna 0 0
10. Udinese Udinese 0 0
11. AS Roma AS Roma 0 0
12. Empoli Empoli 0 0
13. Atalanta Atalanta 0 0
14. Cagliari Cagliari 0 0
15. Genoa Genoa 0 0
16. Salernitana Salernitana 0 0
17. Torino Torino 0 0
18. Venezia Venezia 0 0
19. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
20. Napoli Napoli 0 0

Nombre de fois...

Gagner
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Empoli Empoli 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. AS Roma AS Roma 0 0
11. Sampdoria Sampdoria 0 0
12. Udinese Udinese 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Partage
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Udinese Udinese 0 0
3. Spezia Spezia 0 0
4. Fiorentina Fiorentina 0 0
5. AC Milan AC Milan 0 0
6. Inter Inter 0 0
7. Lazio Lazio 0 0
8. Juventus Juventus 0 0
9. Bologna Bologna 0 0
10. Sampdoria Sampdoria 0 0
11. Empoli Empoli 0 0
12. AS Roma AS Roma 0 0
13. Atalanta Atalanta 0 0
14. Cagliari Cagliari 0 0
15. Genoa Genoa 0 0
16. Salernitana Salernitana 0 0
17. Torino Torino 0 0
18. Venezia Venezia 0 0
19. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Perdre
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. AS Roma AS Roma 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. Empoli Empoli 0 0
11. Udinese Udinese 0 0
12. Sampdoria Sampdoria 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Sampdoria Sampdoria 0 0
3. Spezia Spezia 0 0
4. Fiorentina Fiorentina 0 0
5. AC Milan AC Milan 0 0
6. Inter Inter 0 0
7. Lazio Lazio 0 0
8. Juventus Juventus 0 0
9. Bologna Bologna 0 0
10. Udinese Udinese 0 0
11. AS Roma AS Roma 0 0
12. Empoli Empoli 0 0
13. Atalanta Atalanta 0 0
14. Cagliari Cagliari 0 0
15. Genoa Genoa 0 0
16. Salernitana Salernitana 0 0
17. Torino Torino 0 0
18. Venezia Venezia 0 0
19. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Victoire avec un but d'écart
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Empoli Empoli 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. AS Roma AS Roma 0 0
11. Sampdoria Sampdoria 0 0
12. Udinese Udinese 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Clean sheets
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Udinese Udinese 0 0
3. Spezia Spezia 0 0
4. Fiorentina Fiorentina 0 0
5. AC Milan AC Milan 0 0
6. Inter Inter 0 0
7. Lazio Lazio 0 0
8. Juventus Juventus 0 0
9. Bologna Bologna 0 0
10. Sampdoria Sampdoria 0 0
11. Empoli Empoli 0 0
12. AS Roma AS Roma 0 0
13. Atalanta Atalanta 0 0
14. Cagliari Cagliari 0 0
15. Genoa Genoa 0 0
16. Salernitana Salernitana 0 0
17. Torino Torino 0 0
18. Venezia Venezia 0 0
19. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. AS Roma AS Roma 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. Empoli Empoli 0 0
11. Udinese Udinese 0 0
12. Sampdoria Sampdoria 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Défaite avec un but d'écart
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Sampdoria Sampdoria 0 0
3. Spezia Spezia 0 0
4. Fiorentina Fiorentina 0 0
5. AC Milan AC Milan 0 0
6. Inter Inter 0 0
7. Lazio Lazio 0 0
8. Juventus Juventus 0 0
9. Bologna Bologna 0 0
10. Udinese Udinese 0 0
11. AS Roma AS Roma 0 0
12. Empoli Empoli 0 0
13. Atalanta Atalanta 0 0
14. Cagliari Cagliari 0 0
15. Genoa Genoa 0 0
16. Salernitana Salernitana 0 0
17. Torino Torino 0 0
18. Venezia Venezia 0 0
19. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Pas su inscrire de buts
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Empoli Empoli 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. AS Roma AS Roma 0 0
11. Sampdoria Sampdoria 0 0
12. Udinese Udinese 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Plus longue série de victoires
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. Udinese Udinese 0 0
3. Spezia Spezia 0 0
4. Fiorentina Fiorentina 0 0
5. AC Milan AC Milan 0 0
6. Inter Inter 0 0
7. Lazio Lazio 0 0
8. Juventus Juventus 0 0
9. Bologna Bologna 0 0
10. Sampdoria Sampdoria 0 0
11. Empoli Empoli 0 0
12. AS Roma AS Roma 0 0
13. Atalanta Atalanta 0 0
14. Cagliari Cagliari 0 0
15. Genoa Genoa 0 0
16. Salernitana Salernitana 0 0
17. Torino Torino 0 0
18. Venezia Venezia 0 0
19. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
20. Napoli Napoli 0 0
Plus longue série de défaites
1. Sassuolo Sassuolo 0 0
2. AS Roma AS Roma 0 0
3. Hellas Verona Hellas Verona 0 0
4. Venezia Venezia 0 0
5. Torino Torino 0 0
6. Salernitana Salernitana 0 0
7. Genoa Genoa 0 0
8. Cagliari Cagliari 0 0
9. Atalanta Atalanta 0 0
10. Empoli Empoli 0 0
11. Udinese Udinese 0 0
12. Sampdoria Sampdoria 0 0
13. Bologna Bologna 0 0
14. Juventus Juventus 0 0
15. Lazio Lazio 0 0
16. Inter Inter 0 0
17. AC Milan AC Milan 0 0
18. Fiorentina Fiorentina 0 0
19. Spezia Spezia 0 0
20. Napoli Napoli 0 0