Deviens fan! 93

Saison 2019 - 2020 D3 amateurs D


Plus petite perte de points

Total
1. Warnant Warnant 24 20
2. Aische Aische 24 25
3. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 28
4. Richelle Richelle 24 30
5. Oppagne Oppagne 24 30
6. Aywaille Aywaille 24 36
7. Rochefort Rochefort 24 38
8. Mormont Mormont 24 38
9. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 38
10. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 39
11. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 40
12. Herstal Herstal 24 41
13. Huy Huy 24 45
14. Spy Spy 24 51
15. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 52
16. Ciney Ciney 24 61
Home
1. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 11 9
2. Warnant Warnant 12 9
3. Richelle Richelle 12 11
4. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 12 13
5. Mormont Mormont 12 15
6. Herstal Herstal 12 15
7. Aische Aische 12 16
8. Aywaille Aywaille 12 16
9. Oppagne Oppagne 12 17
10. FCB Sprimont FCB Sprimont 12 17
11. Rochefort Rochefort 12 18
12. Huy Huy 13 20
13. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 11 24
14. Ciney Ciney 11 28
15. Spy Spy 12 30
16. Meix DT Virton Meix DT Virton 13 30
Away
1. Aische Aische 12 9
2. Warnant Warnant 12 11
3. Oppagne Oppagne 12 13
4. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 12 15
5. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 13 15
6. Richelle Richelle 12 19
7. Aywaille Aywaille 12 20
8. Rochefort Rochefort 12 20
9. Spy Spy 12 21
10. Meix DT Virton Meix DT Virton 10 22
11. Mormont Mormont 12 23
12. FCB Sprimont FCB Sprimont 12 23
13. Huy Huy 11 25
14. Herstal Herstal 12 26
15. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 12 29
16. Ciney Ciney 13 33

Le plus de buts inscrits

Total
1. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 58
2. Aische Aische 24 52
3. Warnant Warnant 24 50
4. Rochefort Rochefort 24 49
5. Aywaille Aywaille 24 47
6. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 47
7. Oppagne Oppagne 24 45
8. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 44
9. Herstal Herstal 24 42
10. Spy Spy 24 41
11. Richelle Richelle 24 40
12. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 37
13. Mormont Mormont 24 36
14. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 34
15. Huy Huy 24 27
16. Ciney Ciney 24 25
Home
1. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 33
2. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 32
3. Warnant Warnant 24 28
4. Aische Aische 24 26
5. Herstal Herstal 24 25
6. Aywaille Aywaille 24 23
7. Richelle Richelle 24 23
8. Oppagne Oppagne 24 22
9. Mormont Mormont 24 22
10. Rochefort Rochefort 24 21
11. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 19
12. Huy Huy 24 18
13. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 17
14. Spy Spy 24 16
15. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 14
16. Ciney Ciney 24 12
Away
1. Rochefort Rochefort 24 28
2. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 27
3. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 26
4. Aische Aische 24 26
5. Spy Spy 24 25
6. Aywaille Aywaille 24 24
7. Oppagne Oppagne 24 23
8. Warnant Warnant 24 22
9. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 20
10. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 18
11. Herstal Herstal 24 17
12. Richelle Richelle 24 17
13. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 14
14. Mormont Mormont 24 14
15. Ciney Ciney 24 13
16. Huy Huy 24 9

Meilleure défense

Total
1. Aische Aische 24 23
2. Richelle Richelle 24 23
3. Warnant Warnant 24 27
4. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 33
5. Oppagne Oppagne 24 34
6. Huy Huy 24 35
7. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 36
8. Mormont Mormont 24 40
9. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 45
10. Aywaille Aywaille 24 49
11. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 50
12. Rochefort Rochefort 24 52
13. Herstal Herstal 24 52
14. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 55
15. Spy Spy 24 58
16. Ciney Ciney 24 62
Home
1. Richelle Richelle 24 10
2. Warnant Warnant 24 14
3. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 15
4. Aische Aische 24 16
5. Oppagne Oppagne 24 17
6. Huy Huy 24 17
7. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 17
8. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 20
9. Rochefort Rochefort 24 20
10. Mormont Mormont 24 22
11. Herstal Herstal 24 22
12. Aywaille Aywaille 24 23
13. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 25
14. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 25
15. Ciney Ciney 24 27
16. Spy Spy 24 33
Away
1. Aische Aische 24 7
2. Richelle Richelle 24 13
3. Warnant Warnant 24 13
4. Oppagne Oppagne 24 17
5. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 18
6. Huy Huy 24 18
7. Mormont Mormont 24 18
8. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 19
9. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 25
10. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 25
11. Spy Spy 24 25
12. Aywaille Aywaille 24 26
13. Herstal Herstal 24 30
14. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 30
15. Rochefort Rochefort 24 32
16. Ciney Ciney 24 35

Meilleure différence de buts

Total
1. Aische Aische 24 29
2. Warnant Warnant 24 23
3. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 22
4. Richelle Richelle 24 17
5. Oppagne Oppagne 24 11
6. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 4
7. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 2
8. Aywaille Aywaille 24 -2
9. Rochefort Rochefort 24 -3
10. Mormont Mormont 24 -4
11. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 -6
12. Huy Huy 24 -8
13. Herstal Herstal 24 -10
14. Spy Spy 24 -17
15. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 -21
16. Ciney Ciney 24 -37
Home
1. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 15
2. Warnant Warnant 24 14
3. Richelle Richelle 24 13
4. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 13
5. Aische Aische 24 10
6. Oppagne Oppagne 24 5
7. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 4
8. Herstal Herstal 24 3
9. Rochefort Rochefort 24 1
10. Huy Huy 24 1
11. Aywaille Aywaille 24 0
12. Mormont Mormont 24 0
13. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 -8
14. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 -11
15. Ciney Ciney 24 -15
16. Spy Spy 24 -17
Away
1. Aische Aische 24 19
2. Warnant Warnant 24 9
3. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 7
4. Oppagne Oppagne 24 6
5. Richelle Richelle 24 4
6. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 2
7. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 0
8. Spy Spy 24 0
9. Aywaille Aywaille 24 -2
10. Rochefort Rochefort 24 -4
11. Mormont Mormont 24 -4
12. Huy Huy 24 -9
13. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 -10
14. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 -11
15. Herstal Herstal 24 -13
16. Ciney Ciney 24 -22

Nombre de fois...

Gagner
1. Warnant Warnant 24 16
2. Aische Aische 24 14
3. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 13
4. Oppagne Oppagne 24 13
5. Richelle Richelle 24 13
6. Aywaille Aywaille 24 10
7. Rochefort Rochefort 24 10
8. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 9
9. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 9
10. Mormont Mormont 24 9
11. Huy Huy 24 8
12. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 8
13. Herstal Herstal 24 8
14. Spy Spy 24 5
15. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 4
16. Ciney Ciney 24 3
Partage
1. Mormont Mormont 24 7
2. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 7
3. Herstal Herstal 24 7
4. Aywaille Aywaille 24 6
5. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 6
6. Spy Spy 24 6
7. Aische Aische 24 5
8. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 5
9. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 5
10. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 5
11. Warnant Warnant 24 4
12. Rochefort Rochefort 24 4
13. Oppagne Oppagne 24 3
14. Richelle Richelle 24 3
15. Huy Huy 24 3
16. Ciney Ciney 24 2
Perdre
1. Ciney Ciney 24 19
2. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 14
3. Spy Spy 24 13
4. Huy Huy 24 13
5. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 10
6. Rochefort Rochefort 24 10
7. Herstal Herstal 24 9
8. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 9
9. Mormont Mormont 24 8
10. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 8
11. Aywaille Aywaille 24 8
12. Oppagne Oppagne 24 8
13. Richelle Richelle 24 8
14. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 6
15. Aische Aische 24 5
16. Warnant Warnant 24 4
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Aische Aische 24 8
2. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 8
3. Warnant Warnant 24 8
4. Rochefort Rochefort 24 7
5. Oppagne Oppagne 24 7
6. Richelle Richelle 24 6
7. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 5
8. Huy Huy 24 4
9. Herstal Herstal 24 4
10. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 4
11. Mormont Mormont 24 4
12. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 4
13. Aywaille Aywaille 24 4
14. Ciney Ciney 24 3
15. Spy Spy 24 3
16. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 1
Victoire avec un but d'écart
1. Warnant Warnant 24 8
2. Richelle Richelle 24 7
3. Aische Aische 24 6
4. Oppagne Oppagne 24 6
5. Aywaille Aywaille 24 6
6. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 5
7. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 5
8. Mormont Mormont 24 5
9. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 4
10. Huy Huy 24 4
11. Herstal Herstal 24 4
12. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 4
13. Rochefort Rochefort 24 3
14. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 3
15. Spy Spy 24 2
16. Ciney Ciney 24 0
Clean sheets
1. Richelle Richelle 24 9
2. Warnant Warnant 24 8
3. Aische Aische 24 8
4. Mormont Mormont 24 8
5. Huy Huy 24 7
6. Oppagne Oppagne 24 5
7. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 5
8. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 5
9. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 3
10. Herstal Herstal 24 3
11. Aywaille Aywaille 24 2
12. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 2
13. Rochefort Rochefort 24 2
14. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 2
15. Spy Spy 24 2
16. Ciney Ciney 24 1
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Ciney Ciney 24 12
2. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 8
3. Huy Huy 24 7
4. Herstal Herstal 24 7
5. Aywaille Aywaille 24 7
6. Rochefort Rochefort 24 7
7. Spy Spy 24 7
8. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 6
9. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 5
10. Mormont Mormont 24 4
11. Richelle Richelle 24 2
12. Warnant Warnant 24 2
13. Aische Aische 24 2
14. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 2
15. Oppagne Oppagne 24 1
16. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 1
Défaite avec un but d'écart
1. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 8
2. Ciney Ciney 24 7
3. Oppagne Oppagne 24 7
4. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 6
5. Huy Huy 24 6
6. Spy Spy 24 6
7. Richelle Richelle 24 6
8. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 5
9. Mormont Mormont 24 4
10. Rochefort Rochefort 24 3
11. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 3
12. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 3
13. Aische Aische 24 3
14. Herstal Herstal 24 2
15. Warnant Warnant 24 2
16. Aywaille Aywaille 24 1
Pas su inscrire de buts
1. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 10
2. Ciney Ciney 24 8
3. Huy Huy 24 8
4. Spy Spy 24 6
5. Oppagne Oppagne 24 5
6. Richelle Richelle 24 5
7. Mormont Mormont 24 5
8. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 4
9. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 4
10. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 4
11. Rochefort Rochefort 24 3
12. Herstal Herstal 24 3
13. Aywaille Aywaille 24 3
14. Aische Aische 24 2
15. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 1
16. Warnant Warnant 24 1
Plus longue série de victoires
1. Aische Aische 24 7
2. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 6
3. Oppagne Oppagne 24 5
4. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 4
5. Mormont Mormont 24 4
6. Warnant Warnant 24 4+
7. Huy Huy 24 3
8. Richelle Richelle 24 3
9. Aywaille Aywaille 24 3+
10. Spy Spy 24 2
11. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 2
12. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 2
13. Rochefort Rochefort 24 2
14. Herstal Herstal 24 2
15. Ciney Ciney 24 1
16. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 1
Plus longue série de défaites
1. Mormont Mormont 24 10
2. Warnant Warnant 24 10+
3. Aische Aische 24 9
4. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 7
5. Richelle Richelle 24 7
6. Oppagne Oppagne 24 5
7. Rochefort Rochefort 24 5
8. Herstal Herstal 24 5
9. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 5
10. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 4
11. Huy Huy 24 3
12. Aywaille Aywaille 24 3+
13. Spy Spy 24 3
14. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 3
15. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 2
16. Ciney Ciney 24 2
Plus grand nombre de penalties obtenus
1. Mormont Mormont 24 0
2. Warnant Warnant 24 0
3. Aische Aische 24 0
4. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 0
5. Richelle Richelle 24 0
6. Oppagne Oppagne 24 0
7. Rochefort Rochefort 24 0
8. Herstal Herstal 24 0
9. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 0
10. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 0
11. Huy Huy 24 0
12. Aywaille Aywaille 24 0
13. Spy Spy 24 0
14. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 0
15. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 0
16. Ciney Ciney 24 0
Plus grand nombre de penalties concédés
1. Mormont Mormont 24 0
2. Warnant Warnant 24 0
3. Aische Aische 24 0
4. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 0
5. Richelle Richelle 24 0
6. Oppagne Oppagne 24 0
7. Rochefort Rochefort 24 0
8. Herstal Herstal 24 0
9. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 0
10. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 0
11. Huy Huy 24 0
12. Aywaille Aywaille 24 0
13. Spy Spy 24 0
14. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 0
15. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 0
16. Ciney Ciney 24 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
1. Mormont Mormont 24 0
2. Warnant Warnant 24 0
3. Aische Aische 24 0
4. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 0
5. Richelle Richelle 24 0
6. Oppagne Oppagne 24 0
7. Rochefort Rochefort 24 0
8. Herstal Herstal 24 0
9. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 0
10. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 0
11. Huy Huy 24 0
12. Aywaille Aywaille 24 0
13. Spy Spy 24 0
14. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 0
15. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 0
16. Ciney Ciney 24 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Mormont Mormont 24 0
2. Warnant Warnant 24 0
3. Aische Aische 24 0
4. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 0
5. Richelle Richelle 24 0
6. Oppagne Oppagne 24 0
7. Rochefort Rochefort 24 0
8. Herstal Herstal 24 0
9. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 0
10. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 0
11. Huy Huy 24 0
12. Aywaille Aywaille 24 0
13. Spy Spy 24 0
14. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 0
15. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 0
16. Ciney Ciney 24 0
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
1. Mormont Mormont 24 0
2. Warnant Warnant 24 0
3. Aische Aische 24 0
4. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 0
5. Richelle Richelle 24 0
6. Oppagne Oppagne 24 0
7. Rochefort Rochefort 24 0
8. Herstal Herstal 24 0
9. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 0
10. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 0
11. Huy Huy 24 0
12. Aywaille Aywaille 24 0
13. Spy Spy 24 0
14. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 0
15. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 0
16. Ciney Ciney 24 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Mormont Mormont 24 0
2. Warnant Warnant 24 0
3. Aische Aische 24 0
4. Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten 24 0
5. Richelle Richelle 24 0
6. Oppagne Oppagne 24 0
7. Rochefort Rochefort 24 0
8. Herstal Herstal 24 0
9. Habay-la-neuve Habay-la-neuve 23 0
10. FCB Sprimont FCB Sprimont 24 0
11. Huy Huy 24 0
12. Aywaille Aywaille 24 0
13. Spy Spy 24 0
14. RAS Jodoigne RAS Jodoigne 24 0
15. Meix DT Virton Meix DT Virton 23 0
16. Ciney Ciney 24 0